Games

11 May
Jenson VAN EMBURGH
2 : 3
Final
Panfeng FENG
12
6
11
9
2
2
10
11
9
11
11
3
Table 1   Youtube
Men | Single | Class 3
Goran PERLIC
1 : 3
Final
Rafal CZUPER
11
7
11
7
1
7
11
13
11
3
Table 2   Youtube
Men | Single | Class 2
Dorota BUCLAW
3 : 0
Final
Aino Sirri Maaria TAPOLA
11
11
11
3
8
7
9
0
Table 3   Youtube
Women | Single | Class 1
Bruna COSTA ALEXANDRE
3 : 0
Final
Chunxiao HOU
11
11
11
3
8
3
5
0
Table 5   Youtube
Women | Single | Class 10
Laurens DEVOS
3 : 1
Final
Daniel Sune Stefan GUSTAFSSON
11
11
8
11
3
3
3
11
7
1
Table 8   Youtube
Men | Single | Class 9
Alvaro VALERA
1 : 3
Final
Matteo PARENZAN
9
11
4
5
1
11
8
11
11
3
Table 9   Youtube
Men | Single | Class 6
Maciej MAKAJEW
3 : 1
Final
Takeshi TAKEMORI
5
11
11
11
3
11
6
4
3
1
Table 10   Youtube
Men | Single | Class 11
Ebru ACER
3 : 0
Final
Kanami FURUKAWA
11
11
11
3
7
9
6
0
Table 11   Youtube
Women | Single | Class 11
William John BAYLEY
3 : 1
Final
Katsuyoshi YAGI
10
11
11
11
3
12
9
7
7
1
Table 12   Youtube
Men | Single | Class 7
Young-gun KIM
1 : 3
Final
Abdullah OZTURK
11
7
8
6
1
9
11
11
11
3
Table 1   Youtube
Men | Single | Class 4
Giada ROSSI
1 : 3
Final
Su Yeon SEO
11
6
6
10
1
9
11
11
12
3
Table 2   Youtube
Women | Single | Class 2
Ying ZHOU
3 : 2
Final
Xiaodan GU
10
11
8
11
12
3
12
8
11
7
10
2
Table 3   Youtube
Women | Single | Class 4
Hyeon Uk KIM
3 : 2
Final
KiWon NAM
11
9
10
11
11
3
5
11
12
6
4
2
Table 4   Youtube
Men | Single | Class 1
Maryna LYTOVCHENKO
2 : 3
Final
Stephanie GREBE
10
11
11
6
8
2
12
4
6
11
11
3
Table 5   Youtube
Women | Single | Class 6
Wenjuan HUANG
3 : 1
Final
Jingdian MAO
11
8
11
11
3
5
11
9
9
1
Table 9   Youtube
Women | Single | Class 8
Filip RADOVIC
3 : 0
Final
Luka BAKIC
11
11
11
3
6
9
9
0
Table 10   Youtube
Men | Single | Class 10
Karolina PEK
3 : 1
Final
Guiyan XIONG
4
12
15
11
3
11
10
13
8
1
Table 11   Youtube
Women | Single | Class 9
Viktor DIDUKH
3 : 1
Final
Shuai ZHAO
11
3
14
14
3
9
11
12
12
1
Table 12   Youtube
Men | Single | Class 8
Bian ZHANG
3 : 0
Final
Jiamin PAN
11
11
11
3
9
9
9
0
Table 1   Youtube
Women | Single | Class 5
Juan XUE
3 : 1
Final
Andela MUZINIC
6
11
11
11
3
11
8
7
8
1
Table 2   Youtube
Women | Single | Class 3
Jack HUNTER SPIVEY
1 : 3
Final
Valentin BAUS
6
11
8
5
1
11
9
11
11
3
Table 3   Youtube
Men | Single | Class 5